Розвиток туристичної галузі в Івано-Франківській області

15.02.2007

Туристично-рекреаційна галузь проголошена стратегічним напрямом розвитку економіки Івано-Франківщини і є важливим чинником стабільного й динамічного збільшення надходжень до бюджету, істотного позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях економіки. Об’єктивно регіон має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму.

Роль туризму в господарстві краю зростає з кожним роком. Прикарпаття є одним із перспективних туристичних регіонів держави й відіграє важливу роль на українському туристичному ринку. У багатьох районах і містах області туристична галузь починає відігравати провідну роль у місцевому економічному житті, сприяючи розвитку місцевих громад та поглиблюючи взаєморозуміння у середині громад. Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, збереженню екологічної рівноваги.

Розвиток туризму поліпшує інвестиційне середовище, стає джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, сприяє розвитку пов’язаних із туризмом галузей економіки. Він так само відіграє значну роль у збільшенні валютних надходжень і споживчого попиту, поліпшенні структури економіки, зміцненні економічного співробітництва між регіонами, підвищенні якості життя.

Туристично-рекреаційна галузь проголошена стратегічним напрямом розвитку економіки Івано-Франківщини і є важливим чинником стабільного й динамічного збільшення надходжень до бюджету, істотного позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях економіки. Об'єктивно регіон має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму.

Роль туризму в господарстві краю зростає з кожним роком. Прикарпаття є одним із перспективних туристичних регіонів держави й відіграє важливу роль на українському туристичному ринку. У багатьох районах і містах області туристична галузь починає відігравати провідну роль у місцевому економічному житті, сприяючи розвитку місцевих громад та поглиблюючи взаєморозуміння у середині громад. Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, збереженню екологічної рівноваги.

Розвиток туризму поліпшує інвестиційне середовище, стає джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, сприяє розвитку пов'язаних із туризмом галузей економіки. Він так само відіграє значну роль у збільшенні валютних надходжень і споживчого попиту, поліпшенні структури економіки, зміцненні економічного співробітництва між регіонами, підвищенні якості життя.

З огляду на можливості просування національного і регіонального туристичного продукту на європейському ринку, залучення до інформаційного простору, передового досвіду організації туристичної діяльності, посилення євроінтеграційних процесів у нашій державі та регіоні надзвичайно важливим є розвиток співробітництва з Європейським Союзом. Адже за своїм туристично-рекреаційним потенціалом Україна, та й Прикарпаття, має всі можливості стати одним з провідних європейських туристичних центрів.

Протягом останніх років туристична галузь в області динамічно розвивається. Існуюча база санаторно-курортних та оздоровчих закладів усіх форм власності (131 одиниць на 13,5 тисячі місць) дає можливість нарощувати лікувально-оздоровчі, туристичні, спортивні послуги, в тому числі й для іноземних туристів.

Зростає інтерес населення щодо зайняття туристичною діяльністю. Якщо кількість ліцензованих туристичних підприємств області у 2005 році складала 50, з них 14 туристичних операторів та 36 туристичних агенти, то станом на 01 жовтня 2006 року — туристичні послуги надавали 80 ліцензованих туристичних підприємств, з них 19 туроператорів, 61 турагент.

Рис. 1 — Динаміка туристів та екскурсантів за 2001-2005 роки, тис. осіб.

За 2005 рік ліцензованими туристичними підприємствами області надано послуг 147'581 туристам, що у 3,5 рази більше, ніж за 2002 рік. В Івано-Франківській області за останні п'ять років спостерігається зростання кількості туристів, особливо туристичного потоку з-закордону. Однак, частка внутрішніх туристів (90,1%) значно переважає частку іноземних туристів в області (5,9%).

Таблиця 1 — Динаміка кількості туристів за період 2001 — 2005 роки [Статистичний збірник «Івано-Франківщина, Україна, Світ за 2005 рік, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2006. -613 с.], тис. осіб

 

Назва показника2001 20022003 2004 2005
Кількість обслужених туристів30,444,454,156,3147,6
в тому числі:іноземні туристи (в'їзний туризм)3,13,54,32,38,7
громадяни України, що виїжджали за кордон (виїзний туризм)2,03,83,03,15,1
туристи, охоплені внутрішнім туризмом (внутрішній туризм)25,437,146,850,9133,8
Кількість обслужених екскурсантів86,790,094,037,543,4

У 2005 році кількість обслужених екскурсантів тільки туристичними підприємствами області склала 43,4 тисяч осіб, що на 15,7% більше ніж у 2004 році, але менше на 49,9 % ніж у 2001 році. Серед туристів в області переважають громадяни України.

Рис. 2 — Динаміка та структура туристів за період 2001-2005 роки, тис. осіб

В зв'язку із зростанням кількості туристів у 2005 році порівняно з попередніми роками зросли обсяги реалізації наданих туристичних послуг, а також витрати, пов'язані з наданням таких послуг. У 2005 році туроператорами та турагентами області обслужено 8,7 тисяч іноземних туристів, що у 3,8 рази більше ніж у 2004 році.

Рис. 3 — Структура туристів за країнами походження у 2005 році, %

Найбільша кількість туристів приїхала з Росії (1666 осіб), Італії (960 осіб), Молдови (919 осіб), Польщі (687 осіб), Німеччини (683 особи), США (595 осіб), Китаю (367 особи), Канади (333 особи) (див. Рис.3).

Таблиця 2 — Динаміка відвідувань туристами з-за кордону, осіб

Назва країни2003 р.2004 р.2005 р.
Польща1799505687
Італія142137960
Австрія1165584
Великобританія9148100
Туреччина186875
Німеччина326250683
Угорщина855075
Чехія6462289
Румунія454631
Країни Прибалтики233265
Інші країни Європи406482471
Росія184821666
Молдова2243919
Інші держави СНД3162144
Канада38976333
США18571595
Китай6110367
Інші країни світу2831171156
Разом427021968700

За результатами статистичних показників, найбільша кількість туристів приїжджає з метою службової, ділової поїздки, бізнесу та навчання. У 2005 році ця частка туристів склала 66,3% до загальної кількості обслужених туристів. Все частіше Івано-Франківщину відвідують туристи з метою дозвілля й відпочинку (29,8% загальної кількості).

Рис. 4 — Структура обслуговування туристів за метою приїзду у 2005 р., %.

Серед іноземних туристів переважали ті, хто приїхав на Івано-Франківщину з метою дозвілля та відпочинку (90,8% від загальної кількості туристів) та незначна їх кількість перебувала у службовій, діловій поїздці, у бізнесових цілях, або навчання (див. Рис. 5).

Рис. 5 — Структура обслуговування іноземних туристів за метою приїзду у 2005 році, %.

У внутрішньому туризмі переважна більшість туристів в 2005 році приїхали в область у справах, з метою бізнесу та навчання (72,2% від загальної кількості туристів, охоплених внутрішнім туризмом) (див. Рис. 6).

Рис. 6 — Динаміка та структура обслуговування внутрішніх туристів за метою відвідування за 2001-2005 роки, тис. осіб.

Динаміка та розподіл туристів за віковими категоріями наведена на рис. 7. Як свідчать дані обласного управління статистики, серед туристів переважають особи у віці старше 28 років (82,4% до загальної кількості). Діти у віці до 14 років становлять 14,4%, підлітки від 15 до 17 років — 1,2% та молодь у віці від 18 до 28 років — 2,0%.

Рис. 7 — Динаміка та структура туристів за віком за 2001-2005 роки, тис. ос.

У внутрішньому туризмі переважають туристи у віці старші 28 років та їх питома частка ще більша, ніж серед загальної кількості обслужених туристів (81%) (Рис. 8).

Рис. 8 — Динаміка та структура внутрішніх туристів за віком за 2001-2005 роки, тис. осіб.

Наведені дані стосуються лише результатів діяльності ліцензованих туристичних підприємств. На 2005 рік, як і на 2004 рік, припадає запровадження Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм», з чим відповідно пов'язаний початок ліцензування туроператорської та турагентської діяльності. У результаті цього змінилась база статистичного обліку за формою № 1-ТУР «Звіт про діяльність туристичної організації». Починаючи з 2004 року, статистичну звітність за формою № 1-ТУР не надають санаторно-курортні заклади, заклади розміщення, суб'єкти, що спеціалізуються тільки на екскурсійній діяльності.

Отже, наведені в аналізі показники, які ґрунтуються на даних статистичної звітності, не можна вважати повними, оскільки в області є ще понад 100 закладів для розміщення туристів з більш як на 10 тис. місць, що здійснюють обслуговування туристів (санаторії, санаторії-профілакторій, лікувально-оздоровчі комплекси, пансіонати, бази і будинки відпочинку, готелі, дитячі оздоровчі заклади). Це надає можливість нарощувати лікувально-оздоровчі, туристичні, спортивні послуги, в тому числі й для іноземних туристів. Названі заклади щороку приймають близько 150-200 тис. осіб, більшість з яких є внутрішніми туристами.

Читайте також:

Категоризація туристичних садиб
Мінеральні води
Дипломатичні місії
Тлумацький район
Населення області
Карпатський трамвай
Природні атракції
Загальна інформація
Заклади проживання
Коломия

 Новини

Проект
18.08.2008
Вдячне Прикарпаття

Анонс

Надвірна

Міcто Надвіpна знаxодитьcя на відcтані 38 км від Івано-Фpанківcька. Міcто зpучно pозташувалоcя на пpавому беpезі швидкоплинної Биcтpиці Надвіpнянcької. Загальна площа Надвіpної cтановить 2553 га, наcелення 22 тиc. чоловік. День мiста 1 вересня.

Впеpше в пиcьмовиx актаx міcто згадуєтьcя в 1589 pоці.

Віртуальний тур по Івано-Франківську, зйомка 3D сферичних панорам та створення віртуальних турів, съемка 3D сферических панорам и создание виртуальных туров360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ